วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี

วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี

วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี

วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี

ประวัติวีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี

ชื่อ: วีฮาจุน / Wi Ha Joon / 위하준
ชื่อจริง:
อาชีพในวงการ: นักแสดง
วันเดือนปีเกิด: 5 สิงหาคม 1991
สถานที่เกิด:  เกาหลีใต้
ความสูง: 180 cm
น้ำหนัก:
ราศีเกิด: 
กรุ๊ปเลือด: B
ครอบครัว:
ต้นสังกัด: 
การศึกษา: 
งานอดิเรก:
ศาสนา:
Instagram: wi__wi__wi

ผลงานทางโทรทัศน์
Bad and Crazy (tvN-iQIYI / 2021)
Squid Game (Netflix / 2021)
18 Again (JTBC / 2020)
Soul Mechanic (KBS2 / 2020)
Romance is a Bonus Book (tvN / 2019)
Matrimonial Chaos (KBS2 / 2018)
Something in the Rain (JTBC / 2018)
My Golden Life (KBS2 / 2017-2018)
Goodbye Mr. Black (MBC / 2016) – Ha-Joon

ผลงานทางภาพยนตร์

Shark: The Beginning (2021)
Midnight (2021) – Do-Sik
Miss & Mrs. Cops | Girl Cops (2019)
Gonjiam: Haunted Asylum | Gonjiam (2018)
The Chase | Bandeusi Jabneunda (2017)
Anarchist from Colony | Parkyeol (2017)
Eclipse | Keoteo (2016) – Jung-Tae
Bad Guys Always Die (2015)
Coin Locker Girl | Chinatown (2015)

วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี
วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี
วีฮาจุน (Wi Ha Joon) ดาราเกาหลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *