Love Scene Number ซีรีย์เกาหลี

Love Scene Number ซีรีย์เกาหลี

Love Scene Number ซีรีย์เกาหลี

ซีรีย์เกาหลี Love Scene Number

ชื่อเรื่อง :  Love Scene Number /

ประเภท :  โรแมนติก

จำนวนตอน :   8 ตอน

ผู้กำกับ:

ผู้เขียน:

ออกอากาศช่อง :   MBC

ฉายเมื่อ :   1 ก.พ. 2021 – 22 มี.ค. 2021

วัน-เวลาอากาศที่เกาหลี :  วันจันทร์  เวลา – น. KST

เรื่องย่อ Love Scene Number

เป็นซีรีส์แปดตอนที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันสี่เรื่อง (มีสองตอนในแต่ละตอน) ที่เน้นไปที่ผู้หญิงสี่คน มันอธิบายถึงจิตวิทยาที่ซับซ้อนของความรักที่สับสนและค่านิยมในจุดเปลี่ยนชีวิตที่มาถึงตัวละครหลักอายุ 23, 29, 35 และ 42 ปี

นักแสดง Love Scene Number

ละครเกาหลี / เรื่องย่อละครเกาหลีซีรีย์เกาหลี / เรื่องย่อซีรีย์เกาหลี / ซีรีย์เกาหลี 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *