“Show Window: The Queen’s House” ทำลายสถิติเรตติ้งสำหรับละครทางช่อง Channel A

“Show Window: The Queen’s House” ทำลายสถิติเรตติ้งสำหรับละครทางช่อง Channel A

“Show Window: The Queen’s House” ทำลายสถิติเรตติ้งสำหรับละครทางช่อง Channel A

“Show Window: The Queen’s House” สร้างสถิติอีกครั้ง!

ตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนที่ 15 ของ “Show Window: The Queen’s House” บันทึกเรตติ้งผู้ชมทั่วประเทศโดยเฉลี่ยที่ 8.523 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 17 มกราคม ทำลายสถิติก่อนหน้าของละครที่ 8.366 เปอร์เซ็นต์สำหรับตอนที่ 14 ในขณะที่ตอนก่อนหน้าสร้างสถิติการให้คะแนนใหม่ สำหรับละครทางช่อง Channel A ทำลายสถิติอีกครั้ง

“Ghost Doctor” ทางช่อง tvN ได้รับคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 5.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับตอนที่ 5 ลดลงเล็กน้อย แต่ใกล้เคียงกับเรตติ้ง 5.7 เปอร์เซ็นต์ที่บันทึกไว้ในตอนก่อนหน้า

“Our Beloved Summer” ทางช่อง SBS และ “Moonshine” ทางช่อง KBS2 ต่างก็ร่วงลงในวันที่ 17 มกราคม “Our Beloved Summer” ได้คะแนนเฉลี่ย 4.0 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจาก 5.2 เปอร์เซ็นต์ ในตอนก่อนหน้า ในขณะที่ “Moonshine” บันทึกเรตติ้งไว้ที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจากร้อยละ 5.4 สำหรับตอนก่อนหน้า

“The One and Only” ทางช่อง JTBC มีคะแนนเฉลี่ย 0.9 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.7 เปอร์เซ็นต์ที่ทำได้ในตอนก่อนหน้า

ที่มา 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.