Royal Secret Agent

Royal Secret Agent

“Royal Secret Agent” ทำลายสถิติเรตติ้งสูงสุดของตัวเอง

Royal Secret Agent” ทางช่อง KBS สร้างสถิติใหม่ในด้านเรตติ้งผู้ชม!

ตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนที่ 11 มกราคมของละครเรื่องนี้มีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 6.0 และ 8.7 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นการเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ที่ 6.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งบันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การจัดอันดับเหล่านี้ยังทำให้ “Royal Secret Agent” เป็นผู้นำคนใหม่ของละครในช่วงเวลาดังกล่าว

Awaken” ทางช่อง tvN มีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.795 เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตอนที่แล้ว

ที่มา 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *